W88Reviews

วิธีใช้งาน

วิธีสมัคร
สมัครสมาชิก step1

กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ตามภาพ

สมัครสมาชิก step2
 1. กรอก ยูสเซอร์เนม
 2. กรอก รหัสผ่าน
 3. เลือก สกุลเงินบาทไทย
 4. กรอก ชื่อ-นามสกุล (ใช้ชื่อนามสกุลจริง)
 5. กรอก อีเมล
สมัครสมาชิก step3

6. กรอก อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
7. เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่อง กดปุ่ม สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก step4

ระบบแสดงข้อความ ลงทะเบียนสำเร็จ กดปิดหรือแอดไลน์

วิธีเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step1

กดปุ่ม “ข้อมูลส่วนตัว

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step2

กดปุ่ม “ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step3

กดเมนู “เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร

เพิ่มบัญชีธนาคาร ฝากถอน step4
 1. เลือกธนาคาร ที่ใช้สำหรับฝากถอนเงิน
 2. กรอก ชื่อบัญชี
 3. กรอก ชื่อบัญชี ระบุเป็นภาษาอังกฤษ
 4. กรอก หมายเลขบัญชี
 5. จากนั้นกดปุ่ม เพิ่มเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ
วิธีฝาก
ฝากเงิน step1

กดเมนู “ฝากเงิน

ฝากเงิน step2

หน้าฝากเงิน

ฝากโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ฝากเงิน step3

วิธีการฝากเงิน

 1. เลือกธนาคาร (ธนาคารของเราที่ใช้ฝากถอนเงิน)
 2. เลือกจำนวนเงิน หรือ ระบุจำนวนเงิน
 3. เลือกช่องทางการฝากเงิน
 4. อัปโหลดสลิปที่โอนเงิน
 5. เลือกวันที่ และเวลาอ้างอิงตามสลิป
ฝากเงิน step4

วิธีการฝากเงิน

6. เลือกธนาคารที่ใช้ฝากถอน

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม ฝากเงิน

วิธีถอน
การถอนเงิน step1

กดปุ่ม “จัดการด้านการเงิน

การถอนเงิน step2

กดปุ่ม “ถอนเงิน

การถอนเงิน step3
 1. เลือก โอนผ่านบัญชีธนาคาร
 2. กรอก จำนวนเงิน หรือกดเลือกจำนวนเงิน
 3. เลือกธนาคาร
 4. กดปุ่ม ถอน